ПОЉА БР. Maja Haderlap: BIVANJE
година

Ликовни лајтмотив