ПОЉА БР. Dragan Velikić: GRAD IZBEGLICA
година

Ликовни лајтмотив