ПОЉА БР. Emil Sioran: SUZE I SVECI
година

Ликовни лајтмотив