ПОЉА БР. Bela Hamvaš: POETICA METAPHISICA
година

Ликовни лајтмотив