ПОЉА БР. Jan Kot: PREOBRAŽENI VRATILO (II)
година

Ликовни лајтмотив