ПОЉА БР. Nortrop Fraj: PRIRODA I HOMER
година

Ликовни лајтмотив