ПОЉА БР. Vladislava Gordić: ZENIT MINIMALIZMA (R. Karver : „Katedrala“)
година

Ликовни лајтмотив