ПОЉА БР. Vladimir Milisavljević: STRATEGIJA KOA SUDBINA
година

Ликовни лајтмотив