ПОЉА БР. Svetlana Gajinov-Nogo: QUO VADIS POSTMODERNICUS
година

Ликовни лајтмотив