Izdavač: Kulturni centar Novog Sada
Direktor: Direktor Dragan Srećkov
Urednik: Zoran Đerić
Redakcija: Laslo Blašković, Vladislava Gordić, Đorđe Kuburić, Zoran Paunović, Jovan Popov, Nenad Šaponja; Ljubomir Vučinić (likovni urednik), Igor Milošević (dizajn)
Administracija i plasman: Milja Petrović, Sibina Rukavina
3989
3989

411

godina XLIV
broj 411
april 1999.