ПОЉА БР. Milutin Ž. Pavlov: LIMENA TRUBA
година

Ликовни лајтмотив