ПОЉА БР. Dmitrij Prigov: PESME/JELKA OSAMNAESTE
година

Ликовни лајтмотив