2002

ПОЉА БР. 422
година XLVII
oktobar-novembar 2002.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su citati maski, u slavu književnih igračaka: pastiša, travestija, mistifikacija... U slavu literature kao večnog, tinejdžerskog, usamljeničkog oglasa za dopisivanje.

L I C E: Ja sam neko drugi


IME: Jonesko


L O Z I N K A


G L A S O V I


ZLATNA GREDA: Spisak dramskih lica


I L U M I N A C I J E: U gradu


G R A D: Na ivici


RED VOŽNJE