2002

ПОЉА БР. 422
година XLVII
oktobar-novembar 2002.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su citati maski, u slavu književnih igračaka: pastiša, travestija, mistifikacija... U slavu literature kao večnog, tinejdžerskog, usamljeničkog oglasa za dopisivanje.