2003

ПОЉА БР. 424
година XLVIII
april-maj 2003.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ovog broja su fotografije vulkana, živih i mrtvih.