ПОЉА БР. Milivoj Nenin:.PISMO, KOMENTAR I FUSNOTA
година

Ликовни лајтмотив