ПОЉА БР. Alfred Daket:.SONET
година

Ликовни лајтмотив