2005

ПОЉА БР. 435
година L
septembar-oktobar 2005.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su radovi sa izložbe "Grafika u Vojvodini na raskrsnici vekova"

50 GODINA POLJA


SVETLA KOMORA