2008

ПОЉА БР. 453
година LIII
septembar – oktobar 2008.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su radovi Tadije Janičića.

G L A S O V I


V R T: URBANO KAO IZAZOV (priredio Slobodan Vladušić)


I L U M I N A C I J E


D O Z I V I


DUPLO DNO


RAZMENA DAROVA


SVETLA KOMORA


КО ЈЕ КО