ПОЉА БР. Marjan Čakarević: GRADSKE PRIČE (Jakob Izrael de Haan: Priče iz predgrađa Pejp, prev. Jelica Novaković-Lopušina, Arius, Zavet, Beograd, 2011)
година

Ликовни лајтмотив