ПОЉА БР. Gven Garnije-Digui: DVANAEST ZVEZDA
година

Ликовни лајтмотив