ПОЉА БР. Matje Bomije: PRED ODLAZAK
година

Ликовни лајтмотив