ПОЉА БР. Aleksandra Petrović: RJEPNIN I BARLOV: AUTONOMNI, ANOMIČNI ILI AUTENTIČNI TIPOVI U ROMANU O LONDONU MILOŠA CRNJANSKOG
година

Ликовни лајтмотив