ПОЉА БР. Tomas Bernhard: (RAZ)GOVORI
година

Ликовни лајтмотив