ПОЉА БР. Leonard Fuest: NEIZLEČIVO UMETNIČKO LUDILO
година

Ликовни лајтмотив