ПОЉА БР. Gabor Lanckor: NOS
година

Ликовни лајтмотив