ПОЉА БР. Branislav Živanović: PERUTANJE SVETA (Ana Ristović: Meteorski otpad, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2013)
година

Ликовни лајтмотив