ПОЉА БР. Marija Nenezić: IGRA PAZLAMA (Rade Jarak: Yu puzzle, Laguna, Beograd, 2013)
година

Ликовни лајтмотив