ПОЉА БР. Vladimir Gvozden: STRANAC ZA 21. VEK?
година

Ликовни лајтмотив