2014

ПОЉА БР. 489
година LIX
septembar - oktobar 2014.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ovog broja je Festival savremene umetnosti podunavskih zemalja „Dunavski dijalozi 2014“, održan u novosadskim galerijama i muzejima, u Zrenjaninu, u Badenu i Medlingu (Austrija), tokom avgusta i septembra 2014. (www.danubeartfest.org) Na naslovnoj strani: Viktor Frešo (Slovačka), rad sa izložbe u Malom likovnom salonu u okviru Dunavskih dijaloga 2014.

GLASOVI


MEĐAŠI: SIORAN


ILUMINACIJE


ZLATNA GREDA


RED VOŽNJE


DOZIVI


RAZMENA DAROVA


ANTIĆEVI DANI 2014.


КО ЈЕ КО