ПОЉА БР. Ivan Lovrenović: BUDIMIR, JEDNA SUDBINA
година

Ликовни лајтмотив