ПОЉА БР. Jana Aleksić: SREDIŠTE PESME I PESNIČKA EGZISTENCIJA (Dragan Jovanović Danilov: Simetrija vrtloga, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2014)
година

Ликовни лајтмотив