ПОЉА БР. Jovica Aćin: VISOKA VODA
година

Ликовни лајтмотив