ПОЉА БР. Ranko Pavlović: VRTLOZI
година

Ликовни лајтмотив