ПОЉА БР. Bora Ćosić: POREKLO TUTORA
година

Ликовни лајтмотив