ПОЉА БР. Teri Iglton: MARKSISTA RABIN: VALTER BENJAMIN
година

Ликовни лајтмотив