ПОЉА БР. Vladimir Gvozden: SMISAO KRAJA U ROMANU SNEG ORHANA PAMUKA
година

Ликовни лајтмотив