ПОЉА БР. Polja 528 latinica-158-161
година

Ликовни лајтмотив