ПОЉА БР. Polja 536 latinica-118-127
година

Ликовни лајтмотив