ПОЉА БР. Polja 536 latinica-98-117
година

Ликовни лајтмотив