ПОЉА БР. Polja-544-cirilica-61-67
година

Ликовни лајтмотив