ПОЉА БР. Polja-544-latinica-103-123
година

Ликовни лајтмотив