ПОЉА БР. Polja-544-latinica-139-141
година

Ликовни лајтмотив