ПОЉА БР. Polja-544-latinica-142-147
година

Ликовни лајтмотив