ПОЉА БР. Polja-544-latinica-148-156
година

Ликовни лајтмотив