ПОЉА БР. Polja-544-latinica-161-163
година

Ликовни лајтмотив