ПОЉА БР. Polja-544-latinica-168-170
година

Ликовни лајтмотив