ПОЉА БР. Polja-544-latinica-174-178
година

Ликовни лајтмотив