ПОЉА БР. Polja-544-latinica-179-182
година

Ликовни лајтмотив