ПОЉА БР. Polja-544-latinica-183-184
година

Ликовни лајтмотив