ПОЉА БР. Polja-544-latinica-185-191
година

Ликовни лајтмотив